โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวไอวลีย์ จงกลณีย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศม มั่นใจตน
ครู คศ.1