ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสมเด็จ เจริญผล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/02/2012
ปรับปรุง 24/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 765979
Page Views 968334
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 0
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนภาษานุสรณ์ ธนบุรี คลองต้นไทร คลองสาน
2 โรงเรียนอนุบาลพลินสุต คลองต้นไทร คลองสาน
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทย คลองต้นไทร คลองสาน
4 โรงเรียนวีระวิทย์ คลองสาน คลองสาน
5 โรงเรียนศิริธนศึกษา คลองสาน คลองสาน
6 โรงเรียนอนุบาลเสสะเวช คลองสาน คลองสาน
7 โรงเรียนพัฒนศึกษา คลองสาน คลองสาน
8 โรงเรียนอนุบาลธีรชาต คลองสาน คลองสาน
9 โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ บางลำภูล่าง คลองสาน
10 โรงเรียนอนุบาลนันทิยา บางลำภูล่าง คลองสาน
11 โรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี บางลำภูล่าง คลองสาน
12 โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อุปถัมภ์ บางลำภูล่าง คลองสาน
13 โรงเรียนบำรุงวิชา สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน
14 โรงเรียนเลิศศิลป์พิทยา (ขอหยุดทำการสอน) สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน
15 โรงเรียนจันทรวิทยา สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน
16 โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน
17 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา คันนายาว คันนายาว
18 โรงเรียนวัดเจ้ามูล วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ 024112112
19 โรงเรียนสมิทธิพงษ์ แสมดำ บางขุนเทียน 4157302
20 โรงเรียนเสริมปัญญาอนุบาล บางคอแหลม บางคอแหลม
21 โรงเรียนอิสสละฟียะฮ์วิทยาลัย บางคอแหลม บางคอแหลม
22 โรงเรียนรักษาราชวิตร บางคอแหลม บางคอแหลม
23 โรงเรียนพัฒนวิทย์ บางคอแหลม บางคอแหลม
24 โรงเรียนประยงค์วิทยา บางคอแหลม บางคอแหลม
25 โรงเรียนเสริมปัญญา บางคอแหลม บางคอแหลม
26 โรงเรียนวาสุเทวี บางโคล่ บางคอแหลม
27 โรงเรียนอนุบาลวารุณี บางโคล่ บางคอแหลม
28 โรงเรียนอนุบาลไผ่งาม บางโคล่ บางคอแหลม
29 โรงเรียนอนุบาลสุพิศมร บางโคล่ บางคอแหลม
30 โรงเรียนอนุบาลเล็กประยูร บางโคล่ บางคอแหลม
31 โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา บางโคล่ บางคอแหลม
32 โรงเรียนอนุบาลพรประสิทธิ์ ประดู่ 1 บางโคล่ บางคอแหลม
33 โรงเรียนจินดาอักษร วัดพระยาไกร บางคอแหลม
34 โรงเรียนอนุบาลนริทร วัดพระยาไกร บางคอแหลม
35 โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา วัดพระยาไกร บางคอแหลม
36 โรงเรียนอนุบาลจิตตานนท์ วัดพระยาไกร บางคอแหลม
37 โรงเรียนลักษณเกียรติศึกษา วัดพระยาไกร บางคอแหลม
38 โรงเรียนมูลนิธิสตรีไทยสมุสลิม วัดพระยาไกร บางคอแหลม
39 โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ บางแคเหนือ บางแค 0-2421-0110
40 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค บางแคเหนือ บางแค 024130607
41 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา ประเวศ ประเวศ 3287458
42 โรงเรียนวัดด่าน บางโพงพาง ยานนาวา 022843047
43 โรงเรียนวีรสุนทร หนองค้างพลู หนองแขม 024454501
44 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม บางกะปิ ห้วยขวาง 0 2252 7011